Ca la Romana | Preinscripcions Nou alumnat Escola Oficial d’Idiomes
16598
post-template-default,single,single-post,postid-16598,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Preinscripcions Nou alumnat Escola Oficial d’Idiomes

Preinscripcions Nou alumnat Escola Oficial d’Idiomes

Preinscripció nou alumnat: telemàticament durant la primera setmana de setembre, del 3 fins el 6 de setembre de 2018 a les 15.00 h.

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a l’EOI Girona.

Es considera alumnat nou:
– Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Girona.
– Els que comencen un altre idioma.
– Els que han perdut l’oficialitat (alumnes no matriculats en el curs anterior).
– Els que provenen d’una altra EOI.
– Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:
PRIMER: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
TEST DE NIVELL: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
NIVELL SUPERIOR A 1r: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas, els alumnes han d’adjuntar la documentació acreditativa del nivell en el moment de fer la preinscripció per a poder ser validada pel centre..

-Els alumnes que vulguin accedir a CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS o a ESPANYOL PER A ESTRANGERS han de fer la preinscripció a TEST DE NIVELL obligatòriament i presentar-se al test independentment del curs on es vol accedir.

Per fer la preinscripció cal anar al següent enllaç

 

Proves de nivell

1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar el dia i hora en que es fa.
3. El centre publicarà el dia 7 de setembre de 2018 a les 18,00h l’horari i dia del test de nivell.
4. El test de nivell es farà entre els dies 10 al 14 de setemebre de 2018 (consultar horari).
5. La no presentació al test de nivell suposa l’anul·lació de la preincripció.
6. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.
7. L’alumnat que ha fet test de nivell ha de consultar els dies 17 (des de les 12.00h) i fins 19 (fins les 13.00h) de setembre de 2018 el nivell adjudicat i ha de triar l’horari i grup per poder optar al sorteig.

Matrícula nous alumnes

Per decidir l’ordre de matrícula del nou alumnat es a les farà un sorteig.El dia 19 de setembre de 2018 a les 18.00h es publicarà el resultat del sorteig en l’aplicatiu de preinscripció.

Hi ha dos períodes de matrícula. En els dos casos la matrícula és telemàtica en l’aplicatiu de preinscripció:

Matrícula d’alumnes admesos:
Del 19 de setembre (des de les 18.00h) fins al 21 de setembre de 2018. En aquest període es podran matricular tots els alumnes que estiguin admesos en el sorteig, tant si van a 1r, han fet test de nivell o han acreditat un nivell i el seu certificat ha estat validat.

Matrícula d’alumnes en llista d’espera;
Els dies 26 i 27 de setembre, segons disponibilitat de vacants.

Cal fer el pagament per ServiCaixa o Línia Oberta en un termini de 24 hores.

Documetació
Una vegada feta la matrícula, és obligatori fer arribar al centre la següent documentació. Es pot fer arribar personalment, per correu postal o per mail en l’adreça documentacioeoigirona@gmail.com:

– DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia.
– Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa en vigència, original i fotocòpia (si escau)

Per a més informació, podeu anar a la web del Departament d’Ensenyament clicant aquí.

També podeu descarregar el document adjunt amb la informació de la MATRÍCULA D’ALUMNAT NOU curs 2017-2018

 

Font: Escola Oficial d’Idiomes de Girona