Ca la Romana | Inscripcions per a fer les proves d’obtenció de certificats d’idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI
17083
post-template-default,single,single-post,postid-17083,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Inscripcions per a fer les proves d’obtenció de certificats d’idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI

Inscripcions per a fer les proves d’obtenció de certificats d’idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes, inscripcions fins el 8 de març.

 • Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • Nivell B2 del MECR
 • Nivell C1 del MECR

Les proves es poden fer dels següents idiomes:

 • Anglès
 • Alemany
 • Italià
 • Àrab
 • Espanyol per estrangers
 • Rus
 • Francès

CALENDARI:

 • Termini: del 4 de març (a partir de les 9 h) fins al 8 de març de 2019
 • Pagament de la taxa: fins a l’11 de març de 2019 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2019
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 3 d’abril de 2019
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 3 d’abril de 2019
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 4 d’abril de 2019
 • Calendari de les proves segons idiomes

REQUISITS:

 1. Tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova i haver superat el 2n d’ESO (o nivell equivalent).
 2. No poden presentar-s’hi les persones que ja disposen d’una certificació d’EOI del mateix idioma i nivell.
 3. No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del segon semestre) del curs 2018-2019 i d’aspirant de règim lliure del mateix idioma.
 4. El personal d’una EOI (docent o no docent) no pot presentar-se a les proves lliures a la mateixa EOI on presta els seus serveis.
 5. El personal docent no pot presentar-se a les proves lliures de l’idioma que imparteix a l’EOI.
 6. Un mateix aspirant no pot inscriure’s a més d’una prova de certificació d’un mateix idioma en la mateixa convocatòria.

LES PROVES

La prova s’organitza en dos dies, el de la prova escrita (consulteu el calendari) i el de la prova oral (s’informa de la data individualment el dia de la prova escrita).

Per obtenir el certificat cal un mínim de 65 punts. És obligatori fer totes les parts de la prova.

Per ampliar la informació així com per tenir accés a les instruccions concretes sobre el desenvolupament de cadascuna de les proves cal consultar el document Descripció de la prova i recomanacions per als candidats de cada idioma i nivell que trobareu l’apartat Mostres de les proves.

Més informació i inscripcions