Ca la Romana | Habitatge
15507
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15507,page-child,parent-pageid-15520,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Habitatge

L’Àrea de Joventut de Caldes de Malavella considerem que un dels eixos de treball prioritaris és el suport als i els joves que vulguin emancipar-se. Per aquest motiu, posem a disposició dels ciutadans un servei d’assessorament en matèria d’habitatge. En aquest servei hi podreu trobar:

– Nous models d’habitatge

– Informació sobre Ajuts permanents al lloguer

– Derivació, si s’escau, a altres serveis comarcals que ofereixen suport en matèria d’habitatge per a joves.

 

També us oferim una guía editada per l’Ajuntament de Girona on explica molts conceptes sobre el lloguer i compra d’habitatges.

 

A més podeu visitar la web del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya on hi ha un apartat destinat a l’habitatge.

 

Per a consultes, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic calaromana@caldesdemalavella.cat o bé, trucant al 972 48 02 66.

Guia de l’habitatge de l’ajuntament de Girona

Nous Models d’Habitatge

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya va fer un estudi sobre l’habitatge que va resultar en una “Guia de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge”.

En ella parla de conceptes d’habitatge que poden ser la clau en un futur proper com la masoveria urbana, la copropietat, la propietat compartida…

Guia de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge

 

Ajudes per a l’habitatge

Actualment els ajuts del lloguer estan destinats a unitats de convivència amb ingressos baixos o moderats o situacions que comportin risc d’exclusió social.

Els ajuts per al pagament de l’habitatge que actualment es concedeixen són:

 

Prestacions per al pagament del lloguer. 

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

Únicament poden presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer l’any 2018, les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any anterior.
 • Persones que han estat beneficiàries de la prestació per al pagament del lloguer l’any 2017, d’acord amb les convocatòries dels anys 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017

Informació de la prestació al web de la Generalitat de Catalunya

Subvencions per al pagament de lloguer 

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Requisits:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s’aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d’ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l’Oficina d’habitatge corresponent.
 3. Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 4. No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a:
  • Barcelona ciutat: 600 euros.
  • Demarcació de Barcelona: 600 euros.
  • Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros.
  • Demarcació de Lleida: 400 euros.
  • Demarcació de les Terres de l’Ebre: 350 euros
 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 9. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

Podeu trobar tota la informació sobre els tràmits, dates, requeriments… al portal d’habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Per a tramitar les ajudes o subvencions és necessari posar-se en contacte amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Selva:

Tel. 972 84 36 13/ 972 84 21 61
habitatge@selva.cat
www.selva.cat/habitatge

Servei d’intermediació en matèria d’habitatge a Caldes

Des de l’Ajuntament de Caldes s’ha creat aquest servei per tal d’oferir a les persones afectades un servei proper que les pugui atendre i informar sobre les opcions que tenen al seu abast i sobre quin és el circuit més adient per defensar els seus drets. I al mateix temps, disposar d’un servei que pugui engegar els dispositius a l’abast per mobilitzar els habitatges que romanen buits i posar-los a disposició d’aquestes persones amb un lloguer assequible als seus ingressos.

El Servei d’Intermediació en Matèria d’Habitatge està gestionat per la Fundació SER.GI amb coordinació directa amb l’oficina dels Serveis Socials de Caldes de Malavella i també, el Servei d’Orientació Laboral de Caldes.

 

Els serveis que realitza el Servei d’intermediació en matèria d’habitatge:

 1. Orientació, acompanyament i mediació en impagaments.

Amb aquesta intervenció s’oferirà suport i assessorament a persones i famílies en risc de perdre el seu habitatge. I s’atendran els casos on hi ha un risc de pèrdua de l’habitatge per:

Impagaments de lloguer

Impagaments de quotes hipotecàries

Divergències entre propietaris i llogaters per incompliments del contracte

Altres (situacions en precari…)

La nostra intervenció intenta oferir el suport necessari a les persones per tal que elles mateixes puguin resoldre la seva problemàtica. També fem un treball d’acompanyament per cercar vies d’entesa que generin una possible sortida a la problemàtica.

 1. Confecció i gestió d’una borsa d’habitatges de lloguer social.

En aquesta línia s’intenta crear una borsa de lloguer a preus assequibles per a les famílies en què no és viable l’opció de conservació de l’habitatge del qual disposen o directament no disposen d’habitatge.

L’objectiu principal d’aquest punt és mobilitzar habitatges per poder llogar-los a persones destinatàries dels serveis socials que necessiten un pis. També vetllarem per al correcte manteniment d’aquests habitatges amb el seu seguiment socioeducatiu. Aquesta borsa d’habitatges podrà nodrir-se de pisos provinents de propietaris privats o també d’entitats bancàries disposades a cedir-los per a lloguer social.

Lloguer social

Es fa una crida pública a totes aquelles persones propietàries d’habitatges que el vulguin posar en lloguer per tal de què es posin en contacte amb el Servei d’Intermediació en matèria d’Habitatge a fi de què els puguem explicar les diferents línies així com garanties que oferim en aquest sentit: gestió gratuïta, seguiment de la situació dels habitatges, assegurança multirisc, seguiment de pagaments…

Algunes fórmules d’abaratiment del preu de lloguer que també s’estan valorant d’implementar per tal d’adequar el lloguer són: la masoveria urbana (permet reduir l’import mensual de la renda del lloguer a canvi d’una sèrie de millores i del manteniment de l’habitatge realitzades pels llogaters) i els habitatges compartits.

Qui forma el servei d’intermediació de Caldes de Malavella?

El Servei està composat pel tècnic de la Fundació SER.GI Jordi Tordera amb una dedicació de 20 hores setmanals (dilluns , dimarts i dijous). Les persones que desitgin parlar amb ell hauran d’adreçar-se en un principi a les dependències de Serveis Socials situades al Carrer Vall·llobera, s/n.

Dades de contacte

OFICINA DE SERVEIS SOCIALS
Carrer Vall·llobera, s/n
17455 Caldes de Malavella
Tel: 972 47 04 04
serveissocials@caldesdemalavella.cat
Telèfon Servei d’Habitatge: 682.52.71.17
Correu Servei d’Habitatge: serveihabitatge@caldesdemalavella.cat

Horaris

Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30h a 15:30h