Ca la Romana | Formació
15670
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15670,page-child,parent-pageid-15520,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Formació

En aquest apartat hi trobareu la informació relativa a la formació reglada i no reglada que es pot portar a terme al municipi o al territori.

Per a més informació, podeu demanar cita prèvia a calaromana@caldesdemalavella.cat o 972 48 02 66

Educació Reglada

Educació Secundària Obligatòria

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

El nostre institut de referència per l’Educació Secundària Obligatòria:
Institut de Caldes de Malavella
Av. Onze de Setembre s/n
Telèfon: 972 480 225
Pàgina web

Batxillerat

El batxillerat és una de les opcions possibles un cop acabat l’ESO, i dura dos cursos escolars (30h lectives setmanals). Et servirà per decidir si vols estudiar a la universitat o a Cicles formatius de grau superior, i en què et vols especialitzar.

Existeixen tres modalitats de batxillerat: “arts”, “ciències i tecnologia” i “humanitats i ciències socials”.

El batxillerat va coordinat amb els estudis posteriors i els seus continguts són reconeguts a nivell europeu. En acabar el batxillerat, si n’heu cursat satisfactòriament qualsevol de les modalitats, obtindreu el títol de batxiller. Aquest títol us oferirà la possibilitat d’accedir:

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés PAU),
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
 • al món laboral.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna i una diversificada, les comunes són les mateixes per a totes les modalitats de batxillerat. La matèria comuna d’opció de cada batxillerat depèn de la modalitat elegida.

Al final del batxillerat s’ha d’haver cursat al menys 6 matèries d’una mateixa modalitat, les matèries de modalitat i específiques es poden elegir segons el batxillerat que es realitzi.

Podeu trobar tota la informació al portal de la Generalitat de Catalunya dedicat al batxillerat.

El nostre institut de referència pel Batxillerat:

Institut de Llagostera

Av. del Gironès, 51, 17240 Llagostera, Girona

Telèfon: 972 83 15 93

Pàgina web

Cicles Formatius de Grau Mitjà

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball. Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable que equival a un o dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic. S’hi accedeix amb el títol d’ESO o amb la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Per cursar un cicle de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció. Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents.

Accediu a la secció de Formació Superior per més informació al portal de formació professional de la Generalitat de Catalunya trobareu tota la oferta formativa i d’altra informació necessària per la inscripció.

 

 

Els Cicles Formatius Duals

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

El Departament d’Ensenyament impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Institut Obert de Catalunya

L’IOC (Institut Obert de Catalunya), que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, permet estudiar a distància ensenyaments secundaris, de batxillerat i de formació professional. L’ensenyament a distància permet reprendre la formació als estudis, sense haver d’assistir presencialment a cap centre. També hi ha la possibilitat d’escollir l’horari i marcar el ritme de treball que més et convingui.
Per accedir a l’IOC cal tenir més de 18 anys i no poder/voler accedir de manera presencial a un centre educatiu. Si tens entre 16 i 18 anys i acredites trobar-te amb alguna d’aquestes circumstàncies, també pots accedir-hi:
– Viure lluny d’un centre d’ensenyament.
– Tenir alguna discapacitat.
– Formar part de col·lectius especials: esportistes d’alt nivell, músics, etc.
– Altres circumstàncies que hauran de ser valorades per la direcció del centre.

A la pàgina web de l’IOC trobareu tota la informació i l’oferta formativa.

Estudis Superiors

Cicle Formatiu de Grau Superior

Els CFGS són estudis superiors que s’imparteixen en instituts públics i que proporcionen el títol de tècnic/a superior.  Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.

Per accedir-hi cal haver cursat el Batxillerat o bé, superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (que es pot preparar a les escoles d’adults, a l’IOC o per lliure).

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud a través del web en aquest enllaç.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Al portal de CFGS de la Generalitat de Catalunya trobareu les diferents opcions d’estudis agrupades per famílies, així com la resta d’informació necessària per accedir-hi.

Universitat

El sistema universitari de Catalunya està integrat per 12 universitats, set públiques: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona i Universitat Rovira i Virgili; quatre privades: Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Abat Oliba CEU; i una no presencial: Universitat Oberta de Catalunya.

El Sistema Universitari de Catalunya està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), on es comptabilitzen els crèdits en ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits)* i s’estructura de la següent forma:

Nivell 2 (Grau): Graduat/ada (3- 4anys / 180-240 crèdits ECTS)
Nivell 3 (Màster): Màster (1-2 anys / 60-120 crèdits ECTS)**
Nivell 4 (Doctorat): Doctor/a (3-4 anys / mínim 300 crèdits ECTS)
*Un ECTS equival a 25-30 hores que inclouen el temps lectiu, les hores d’estudi, i el temps de preparació a casa.

El títols són expedits per les diverses universitats catalanes i són reconeguts a tot el sistema europeu d’educació superior. Aquí us posem una  definició de les opcions que teniu:

 

 

Grau:

Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l’exercici d’activitats professionals o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada, mitjançant els estudis de màster universitari.

Per aconseguir el títol oficial de graduat/ada, cal cursar un itinerari d’entre 180 i 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que equivalen a un període mínim d’estudis de tres o quatre anys.

No obstant això, hi ha graus que per exigències de la normativa de la Unió Europea són almenys de 300 crèdits ECTS i impliquen un període d’estudis més ampli (5 anys), com ara el grau en estudis d’Arquitectura o la doble titulació de Física i Matemàtiques.

Els graus cobreixen la major part de les disciplines professionals i els sectors d’activitat: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. També existeix una oferta de graus amb programes acadèmics integrats i continguts mínims obligatoris que permeten exercir professions regulades, relacionades amb l’enginyeria, l’educació o la salut, entre d’altres branques. L’adscripció a una branca condiciona les assignatures bàsiques que s’hauran de cursar els dos primers anys, però també facilita la mobilitat entre estudis de la mateixa branca.

Els plans d’estudis inclouen, com a mínim, matèries bàsiques, obligatòries, optatives i un treball de fi de grau. També incorporen crèdits de pràctiques externes en empreses o institucions, vinculades amb el sector escollit, així com matèries que garanteixin el coneixement d’una tercera llengua, preferentment, l’anglesa.

Enllaç al cercador de graus.

Enllaç al portal de preinscripció.

A la universitat s’accedeix superant les Proves d’Accés a la Universitat – PAU -, les proves d’accés per majors de 25 anys/40 anys/45 anys.

Actualment també existeix la Prova d’Aptitud Personal – PAP- per accedir als graus d’educació infantil i/o primària.

Tota la informació que cal saber sobre les proves d’accés a la universitat en aquest enllaç.

 

 

Màsters i Postgraus:

Els estudis de màster universitari comencen després d’haver acabat els estudis de grau. Són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat que assoleixis una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca i l’accés al doctorat.

Existeixen Màsters Oficials, Màsters propis i Postgraus. Només els oficials són reconeguts en l’EEES europeu i permeten accedir a fer un doctorat, els propis i postgraus són títols d’especialització professional sense reconeixement oficial però sí en el món laboral. La diferencia entre ells és que els Postgraus tenen una durada inferior a la dels màsters i també la oficialitat.

Enllaç a la informació dels màsters.

 

 

Doctorat:

Els estudis universitaris oficials de doctorat condueixen a l‘adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El programa de doctorat té com a objectiu el desenvolupament dels diferents aspectes formatius de la persona doctoranda i l’establiment dels procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.

Són estudis que tenen com a finalitat obtenir una formació de tercer cicle especialitzada, orientada a la formació per a la recerca o a la preparació per a l’exercici professional, que consisteix en l’adquisició de competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol i relacionades amb la recerca científica de qualitat.

 

Si vos més informació sobre què i com estudiar a Catalunya pots entrar al portal d’Universitat i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Universitats a distància: UOC / UNED / UNIBA

Una altra opció per cursar els estudis superiors, és la opció d’estudiar a distància.  És una opció molt recomanada per aquelles persones amb dificultats d’accés a la universitat, per qüestions de mobilitat i alhora, per aquelles persones que volen compaginar els estudis amb la vida laboral.

UOC – Universitat Oberta de Catalunya

UNIBA – Centre Universitari Internacional de Barcelona (UB)

UNED – Universidad Nacional de educación a distancia

Què puc fer si no he acabat l’ESO

Us recordem que disposar del graduat escolar és una eina imprescindible a l’hora de plantejar-nos un recorregut educatiu, professional i laboral exitós . El sistema educatiu no sempre és capaç d’acompanyar al mateix nivell a tots els perfils d’alumnes. Per aquest motiu, pels que hagueu deixat l’ESO abans de graduar-vos, us recomanem que us informeu sobre les proves de graduat escolar.

PFI (Programes de Formació i Inserció)

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s’adscriuen a diferents famílies professionals.

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Els programes s’ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:

 • Plans d’iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del Departament d’Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
 • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les administracions locals.
 • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d’Ensenyament.

Els tràmits són:

 • per cursar un programa de formació i inserció organitzat pel Departament d’Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula
 • per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment.

Podeu trobar tota la informació complementària (matrícula, centres, resultats, calendari…) a la web de la generalitat de Catalunya sobre els PFI.

Proves de Graduat en ESO

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

 

Tant a l’IOC com a les escoles d’adults només hi podeu accedir a partir de 18 anys (17 en alguns casos) a no ser que la vostra situació no us ho permeti (a les respectives webs trobareu els casos contemplats).

Web de les escoles d’adults

Web de l’Institut Obert de Catalunya dedicada al Grau en Educació Secundària

Prova d’accés a CFGM

Poden fer la prova les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial però no tenen el títol de graduat o graduada en educació secundària (o equivalent).
Per presentar-se a la prova cal haver complert els 17 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.
Abans de la inscripció, és important informar-se de:
•     els terminis per fer els tràmits,
•     la documentació que cal presentar i a quin institut,
•     les exempcions que es poden demanar i on s’han de demanar,
•     les adaptacions de la prova que poden sol·licitar les persones amb necessitats específiques.

Trobareu més informació al portal del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Idiomes

Escoles Oficials d’Idiomes – Girona, Santa Coloma de Farners (centre adscrit) i Blanes

Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns a adults, a nivell no universitari. A Caldes de Malavella no existeix aquest centre però en teniu ben a prop: a Girona, a Sta Coloma de Farners (centre adscrit) i a Blanes.

A les Escoles Oficials d’Idiomes podeu estudiar els següents idiomes:

 • Alemany
 • Anglès
 • Àrab
 • Català
 • Espanyol
 • Francès
 • Italià
 • Rus

Les EOI administren proves per a l’obtenció de certificats oficials dels idiomes mencionats:

 • Certificat de Nivell Bàsic (2n, només en règim oficial). Nivell A2+
 • Certificat de Nivell Intermedi (3r -3B en cas d’àrab i rus). B1
 • Certificat de Nivell Avançat (5è). B2
 • Certificat de C1 (anglès, francès i català) i C2 (català)
 • Certificats de Nivell Intermedi, Avançat i C1 (anglès i francès) poden obtenir-se també en règim lliure.

A la web de cada centre trobareu informació sobre com inscriure-us, horaris el període de matriculació i tot el que us faci falta.

 

EOI Girona i CPD Santa Coloma de Farners

EOI Blanes

Escoles Oficials de Catalunya

Idiomes amb l’Elabora’t

Al municipi de Caldes de Malavella, dins el programa Elabora’t, s’ofereixen també diversos cursos d’idiomes per a diferents nivells. Consulta l’oferta d’aquest semestre a la secció de l’Elabora’t.

Formació per a persones a l’atur

Elabora’t

L’Elabora’t és un programa formatiu dirigit especialment a persones en situació d’atur. La finalitat d’aquestes formacions és promoure la formació complementària i l’adquisició de competències formatives que incideixen positivament en el procés de recerca de feina. Tenint en compte que l’objectiu és facilitar l’accés a la formació complementària, cursos i tallers, també estan oberts a persones en actiu, estudiants i empresaris.

Durant l’any s’ofereixen dons convocatòries de cursos, una al febrer i una altra al Setembre, estigueu atents a les dates d’inscripció que les places s’omplen ràpid.

Consulta els cursos de formacions que s’ofereixen aquest semestre.

Formació en xarxa

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció Econòmica, us ofereix aquest web, que pretén aglutinar l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona.

En aquest portal els ciutadans, treballadors o aturats poden cercar l’oferta de formació per localitat, nom de l’acció formativa, família professional, destinatari o data d’inici. Així mateix, hi ha la possibilitat de subscriure-s’hi, guardar i imprimir el resultat de les cerques.

Consulteu el cursos que s’ofereixen a través del següent enllaç:

Formació complementària per joves

J de Jove FORMA’T

El programa J de Jove Forma’t és la proposta de cursos de formació complementària que l’Àrea de Joventut organitza, dirigida especialment a joves.

La inscripció als cursos és obligatòria i cal formalitzar-la dins els terminis que s’especifica per a cada formació. L’Àrea de Joventut es reserva el dret d’anul·lar les formacions sempre i quan no hi hagi un nombre mínim d’alumnes inscrits, així com modificar-ne les dates d’inici. Les places són limitades.

Els cursos J de Jove pel segon semestre 2019 són:

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

INFORMACIÓ DEL CURS

Modalitat: Curs Intensiu

Nombre d’hores de formació teòrica: 100h. presencials, 25h. no presencials.

Dates:

 • 30 d’agost, de 16.30 a 20.45h.
 • del 31 d’agost al 4 de setembre, de 9.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.15h.
 • 5 i 6 de setembre, intensiu en casa de colònies amb pernoctació i pensió completa.
 • del 7 al 9 de setembre, de 9.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.15h.
 • 10 de setembre, de 9.30 a 14.00
 • 14 de setembre, de 9.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.15h.
 • 15 de setembre, de 9.30 a 14.00

Lloc: Seu de la Fundació Esplai Girona (Antic Roca 38, 4t pis – 17003 Girona)

Preu: 200€ (cost real 250€, l’Ajuntament aporta 50€ per a cada alumne de Caldes)

 

REQUISITS PER MATRICULAR-SE

 • Joves majors d’edat (18 anys complerts el primer dia de la formació)
 • Títol d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent
 • Estar empadronat/da a Caldes de Malavella

EL CURS INCLOU

 • Sessions formatives del curs
 • Assegurança
 • Tutoria personalitzada i seguiment dels alumnes
 • Estada de dos dies en pensió complerta en casa de colònies

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA INSCRIPCIÓ

 • Instància d’inscripció als Cursos J de Jove Forma’t
 • Fulla d’inscripció de la Fundació Esplai degudament omplerta
 • Foto de carnet
 • Fotocòpia del DNI i targeta sanitària
 • Còpia del títol d’ESO o estudis superiors a l’ESO