Ca la Romana | Documentació amb el nom sentit per a persones Trans
16933
post-template-default,single,single-post,postid-16933,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Documentació amb el nom sentit per a persones Trans

Documentació amb el nom sentit per a persones Trans

La Direcció General d’Igualtat, a través de la Comissió Interdepartamental LGBTI, està establint protocols i instruccions amb altres Departaments per facilitar el nom sentit de les persones trans* a documents i identificacions, mentre la persona no pugui tramitar el canvi del nom del DNI.

Targeta Sanitària

La targeta sanitària amb el nom sentit de persones trans* majors i menors d’edat es tramita a qualsevol servei de la Xarxa de serveis d’atenció integral LGBTI.

Els SAIS també tramiten el certificat “faig constar” que certifica que els DNI/NIE/Passaport/Llibre de família, correspon a la targeta sanitària de la persona trans*. Aquest document serveix per demostrar la veracitat del nom sentit quan la persona l’ha de comprovar amb el DNI (cas de la t-16 i altres targetes que estan en tramitació).

Xarxa de serveis d’atenció integral LGTBI

 

Certificat “Faig constar”

La Direcció General d’Igualtat també tramita el certificat ‘Faig constar’ que els DNI/NIE/Passaport/Llibre de família, correspon a la meva targeta sanitària. Aquest document serveix per demostrar el nom sentit quan alguna persona l’ha de comprovar amb el DNI (cas de la t-16 i altres targetes que estan en tramitació).

 

Altres

El Servei de Biblioteques ha fet arribar a les biblioteques públiques les instruccions per facilitar el canvi de nom oficial pel nom sentit en el carnet de biblioteques.

El protocol estableix que les persones transgènere i les persones intersexuals que vulguin canviar el seu nom a la base de dades, encara que siguin menors d’edat i malgrat que no sigui el que figuri en el DNI, hauran canviar el nom del camp COGNOMS, Nom del registre d’usuari i posar en nota interna el que figura al DNI amb el text següent: Nom que figura en el DNI: …

Aquesta iniciativa sorgeix de la petició de l’Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBT del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Servei de Biblioteques de donar compliment a l’Article 23 de la Llei 11/14 , de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que estableix que “En l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especialment en l’àmbit educatiu i universitari, s’han de garantir per reglament les condicions perquè les persones transgènere i les persones intersexuals, siguin tractades i anomenades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin menors d’edat.

 

Per altra banda, el transport metropolità de Barcelona també expedeix targetes t-16 amb el nom sentit.