Ca la Romana | CAMPS DE TREBALL 2018
16292
post-template-default,single,single-post,postid-16292,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

CAMPS DE TREBALL 2018

CAMPS DE TREBALL 2018

Els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen en realitzar projectes i serveis en una comunitat que acull el grup de joves (de 14 a 29 anys). Cada participant es compromet, de manera individual o en grup, i de forma desinteressada, en participar en el treball proposat (ambiental, social, patrimonial, arqueològic, cultural…) a canvi de la pernoctació, la manutenció i de poder gaudir d’activitats de lleure educatiu.

Les preinscripcions són del 9 d’abril al 17 d’abril. Consulta el calendari

A Catalunya, els camps de treball són organitzats per la Direcció General de Joventut i gestionats per entitats i associacions juvenils, tenen una durada de 15 dies, en període de vacances.
Els i les joves de Catalunya poden participar també en nombrosos camps de treball arreu del món, en diferents modalitats: n’hi ha que duren quinze dies, a l’estiu; i n’hi ha de fins a 6 mesos, a països del sud…
El programa de camps de treball, adreçat a joves de 14 a 29 anys, inclou els camps de treball a Catalunya, els camps de treball a la resta de l’Estat i els camps de treball internacionals.

Qui hi pot participar?


Els joves catalans interessats a participar en aquest programa que tinguin l’edat especificada el primer dia de començament del camp, i que vulguin integrar-se en la vida de grup, tirant endavant la dinàmica de treball voluntari i les activitats d’animació que s’hi organitzin.

Quina durada tenen els camps de treball?

Els camps de treball que s’organitzen a Catalunya tenen una durada de quinze dies.
Els camps de treball d’intercanvi a altres zones de l’Estat i a l’estranger, poden tenir una durada superior, depenent del tipus de projecte, el país d’estada o l’entitat organitzadora. A les fitxes informatives de cada camp hi trobareu aquests aspectes.

Quina quota tenen els camps de treball?

La quota dels camps de treball a Catalunya varia segons la seva modalitat:

– Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya: 193 euros.

– Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de comunitats autònomes: 110 euros.
– Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional: 130 euros. Pot haver-hi camps de treball internacionals que comportin una quota extra. Trobareu aquesta informació a la fitxa descriptiva de cada camp de treball.

Per als camps de treball a Catalunya, la quota cobreix les despeses d’allotjament, d’alimentació, la direcció tècnica, les activitats de lleure i l’assegurança de responsabilitat civil. D’altra banda, la quota no inclou l’assegurança mèdica, els desplaçaments d’anada i tornada al camp de treball, així com les despeses fora del programa previst.Com que la quota no inclou l’assegurança mèdica, cal que l’aporti la persona participant per si es donés algun cas d’accident o malaltia. Segons quina sigui la destinació, per accedir a la sanitat pública gratuïta es necessitarà portar els documents següents:
• A Catalunya, la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut.
• A la resta de l’Estat espanyol, la targeta sanitària individual (TSI). També és recomanable portar la cartilla de l’INSS (Seguretat Social).
• A països de la Unió Europea i de l’espai econòmic europeu, la targeta sanitària europea. També s’han establert convenis bilaterals amb diversos països de fora de la Unió Europea per poder accedir a les prestacions de la sanitat pública de cadascun.

Es recomana contractar una assegurança privada i, en cas que la destinació no sigui cap dels casos anteriors, serà imprescindible fer-ho. En cas de ser beneficiari d’una mútua, cal informar-se si aquesta cobreix l’àmbit internacional.

Per als camps de treball a l’estranger cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’entitat gestora del camp de treball que us interessa, on us facilitaran aquesta informació.

Modalitats

A Catalunya es pot participar en aquestes modalitats de camps de treball:

  • Camps de treball a Catalunya per a joves catalans: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves menors d’edat residents a Catalunya. Són promoguts per la Direcció General de Joventut i gestionats per entitats i associacions d’educació en el lleure catalanes.
  • Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’Estat: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves menors i majors d’edat residents a Catalunya, i també procedents de tot l’Estat espanyol, en virtut d’un intercanvi de places amb els organismes de Joventut de les comunitats autònomes.
  • Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves majors d’edat residents a Catalunya i també estrangers procedents de tot Europa (en alguns casos també procedents de països de fora de la UE). Els intercanvis es fan gràcies a acords amb associacions i organismes internacionals de voluntariat.

L’oferta de places es complementa amb camps de treball a altres CCAA, que es desenvolupen a altres CCAA i estan organitzats pels governs respectius on els participants son joves menors i majors d’edat de tot l’Estat espanyol.

Per participar en un camp de treball a l’estranger, cal que consulteu l’apartat del web camps de treball internacionals on trobareu un llistat amb diverses entitats que organitzen camps internacionals des de Catalunya.

Inscripcions

El procés d’inscripció al programa de camps de treball es diferent en funció de la modalitat de camp desitjada:

  • Per al programa de camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals, l’usuari haurà de contactar directament amb COCAT, l’entitat que gestiona les inscripcions, per obtenir tota la informació del camp, dates d’inscripcions i de pagament de la quota. www.cocat.org.
  • Per als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, les places s’atorgaran mitjançant sorteig davant notari.

Per a participar en el sorteig, els usuaris hauran de fer la preinscripció durant el període comprès del 9 d’abril (a partir de les 12 h del migdia) al 17 d’abril (fins a les 12 h del migdia) per Internet. Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.

Font i més informació: Jove.cat