14 Dec, 2017
Text Size

Punt d'Informació Juvenil

PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL

Un cop al mes, des de l'Espai Jove, fem un Punt d'Informació Juvenil a l'Institut, col·locant un estand a l'estona d'esbarjo. L'objectiu principal d'aquest estand és facilitar informació als joves, alumnes del SES Caldes de les activitats que es duen a terme des de Joventut.

Aquests són els dies que ens podreu trobar a l'institut:

  • Divendres 4 de novembre del 2016
  • Divendres 13 de gener del 2017
  • Divendres 3 de març del 2017
  • Divendres 5 de maig del 2017

 

REUNIONS DE DELEGATS I DELEGADES

Cada mes, abans del Punt d'Informació Juvenil al SES, es realitza una reunió de coordinació amb els delegats i delegades de tots els cursos. L'objectiu general de les reunions és mantenir un contacte constant i directa amb els joves de l'institut. Les reunions permeten:

- Rebre i donar informacions relacionades amb activitats, projectes o programes de l'Espai Jove o del municipi relacionades amb els joves.

- Coordinar accions que els interessi treballar als propis joves.

- Realitzar taules de discussió on es qüestionen temes relacionats amb els joves.

Des del curs 2012-2013, s'ha aconseguit mantenir un contacte amb els joves de l'institut que ha permés realitzar accions com: la programació d'activitats de forma participativa de la Setmana Jove; l'augment de coneixement per part dels joves dels projectes i activitats relacionats amb ells i la realització d'accions relacionades amb l'institut de forma cooperativa entre els diferents delegats/es de l'institut.