14 Dec, 2017
Text Size

Ofertes de feina

Per a la realització del Jocs i Activitats de Nadal de Caldes de Malavella (JAN 2017), els propers 27, 28, 29 i 30 de desembre (un total de 25 hores), es necessita incorporar:

 • 14 monitors/es de lleure: Cal que tinguin més de 18 anys i el títol d'ESO
 • 8 premonitors/es de lleure: Cal que tinguin entre 16 i 18 anys i el títol d'ESO

Per a presentar-se com a candidat, podeu llegir les BASES MONITORS I BASES PREMONITORS o a www.caldesdemalavella.cat al TAULER D'ANUNCIS. El termini finalitza el dia 30 de novembre del 2017.

Com veureu, és imprescindible presentar:

 • Instància degudament emplenada sol·licitant formar de la selecció
 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum vitae complert
 • Fotocòpia de la titulació exigida l'ESO
 • Fotocòpia de la VIDA LABORAL i els contractes per a demostrar on heu treballat (en el cas de no tenir-los guardats, podeu demanar a l'Ajuntament de Caldes de Malavella un certificat on hi constin les edicions que heu treballat al JAN, si és el cas)
 • Certificats dels directors/responsables de les entitats de lleure o culturals on participeu dient el temps que porteu i quines activitats hi porteu a terme (si és el cas)
 • Certificat de l'Àrea de Joventut que acrediti que heu treballat com a voluntaris al JAN en altres edicions (si és el cas)
 • Fotocòpies dels títols que vulgueu aportar com a mèrits (carreres universitàries, cicles formatius, formacions en música, teatre....)
 • Fotocòpia del certificat del nivell B de català. S'obté amb l'ESO, només cal que aneu al vostre institut a demanar-lo. En el cas contrari, s'haurà de fer una prova de català.

No es comptaran aquells mèrits que no estiguin justificats amb la documentació que acabem de detallar.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'Àrea de Joventut a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Oberta la convocatòria pel procés de selecció d'un Professor/a del programa de Reforç Educatiu de l'Àrea de Joventut de Caldes de Malavella.

En el document adjunt, trobareu l'anunci amb la convocatòria publicada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Caldes, on s'estableixen totes les condicions i els requisits per a presentar-se a la convocatòria i els documents que s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

Informació del programa Reforç Educatiu:

L’Àrea de Joventut realitza un programa de Reforç Educatiu dirigit a nois i noies que cursen l’Educació Secundària Obligatòria a l’Institut del municipi. La finalitat d’aquest és oferir un suport educatiu a alumnes amb necessitats educatives.

És necessària la incorporació d’un professor/a per a realitzar les tasques d’acompanyament en el procés d’aprenentatge dels alumnes del programa.

Les seves funcions seran:

 • Realitzar un seguiment acadèmic individualitzat de cadascun dels alumnes del programa.
 • Preparar i impartir les sessions. Comptar amb els recursos, dinàmiques i activitats per donar resposta a les necessitats dels alumnes.
 • Oferir tècniques d’estudi als alumnes per a millorar els seus recursos personals.
 • Coordinar la seva tasca amb els professionals de l’Àrea de Joventut i el professorat de l’Institut del municipi, realitzant reunions de seguiment.
 • Realitzar un treball amb les famílies dels alumnes d’implicació en el programa.
 • Fer una avaluació continua dels participants.

Tipus de jornada, horaris i període:

 1. Jornada: parcial 18h/setmana
 2. Període: del 2 d'octubre del 2017 al 30 de juny del 2018
 3. Horari: de dilluns a dijous de 16h a 20:30h

Per tal de presentar-se a la convocatòria, és necessari presentar abans de 20 dies naturals des de la publicació al DOGC la següent documentació:

1) Fotocòpia autentificada del DNI.

2) Fotocòpia autentificada de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció (Grau/diplomatura/llicenciatura/equivalent d'Educació Social, Pedagogia, Psicologia o Psicopedagogia, o bé, ensenyaments universitaris amb el màster en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Psicopedagogia o CAP).

3) Fotocòpia autentificada del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C de coneixements del català.

4) Currículum vitae.

5) Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat en aquestes bases i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Per acreditar l’experiència caldrà aportar informe de vida laboral.

 

S'obre convocatòria per la selecció de 3 MONITORS/ES DE LLEURE pel projecte Casal J de Jove 2017.

A les tres persones proposades per ocupar la plaça, se'ls hi atorgarà contracte de treball temporal, del 22 de juny al 31 de juliol del 2017, amb una jornada de 20h/setmanals, i una retribució bruta de 635'00€ al mes.

Les funcions seran:

 • Disseny de la programació i activitats del casal
 • Realització de les activitats i dinamització del grup de joves
 • Creació d'espais de participació juvenil i de lleure
 • Implementació de la metodologia a partir del treball en projectes i l'execució d'aquests

Cal entregar instància a l'Ajuntament de Caldes amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum vitae complert
 • Fotocòpia de la titulació exigida (ESO i Monitor/a de lleure)
 • Certificat nivell C1 de català
 • Fotocòpia de la documentació acreditativa de mèrits (vida laboral, contractes, títols formatius...)

El procés de selecció serà mitjançant recompte de mèrits i entrevista personal.

Podeu llegir totes les bases en aquest enllaç.

Obrim convocatòria per la selecció d'un monitor/a de lleure pel projecte Brigada Jove 2017, adscrit a l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Caldes de Malavella.

A la persona proposada per ocupar la plaça, se li atorgarà contracte de treball temporal, del 22 de juny al 4 de setembre del 2017, amb una jornada de 20h/setmanals (de 8h a 12h del matí), i una retribució bruta de 635'00€ al mes.

Les funcions seran:

 • Tutoritzar els participants de la Brigada Jove, projecte d'inserció laboral per a joves de 16 a 18 anys
 • Seguiment dels joves
 • Coordinació de les accions
 • Acompanyament en sessions formatives

Cal entregar instància a l'Ajuntament de Caldes amb la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Currículum vitae complert
 • Fotocòpia de la titulació exigida (ESO i Monitor/a de lleure)
 • Nivell C1 de català
 • Fotocòpia de la documentació acreditativa de mèrits (vida laboral, contractes, títols formatius...)
 • Fotocòpia del carnet de conduir del tipus B

El procés de selecció serà mitjançant recompte de mèrits i entrevista personal.

Podeu llegir totes les bases en aquest enllaç.

S'obre convocatòria per la selecció d'un Monitor/a de lleure pel projecte PATI OBERT 2017 i la creació d'una borsa de treball.

Per tal de formar part de la convocatòria, és necessari presentar instància i tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Caldes de Malavella, amb un termini de 20 dies després de la publicació al DOGC d'aquestes bases.

 • Tipus de contracte: temporal per obra i servei determinat, del 5 de maig del 2017 al 3 de desembre del 2017
 • Horari: 10 h/setmana de divendres a diumenge (es contemplen hores de programació)
 • Sou: 317'50€/bruts

Les funcions a realitzar seran les de dinamitzar el Pati Obert del municipi de Caldes de Malavella, programar les activitats, participar-hi activament, fer-se responsable de l'espai i totes aquelles que derivin del seu lloc de treball.

Per poder-se presentar a la convocatòria és necessari: tenir la nacionalitat espanyola, més de 18 anys, el títol d'ESO, el nivell C1 de català (sinó es realitzarà prova de coneixements), el títol de monitor/a de lleure  i el certificat d'antecedents de naturalesa sexual.

Es contractarà a aquell candidat que obtingui major puntuació entre la valoració de mèrits i l'entrevista personal.

Cal acreditar les titulacions i l'experiència laboral mitjançant fotocòpies dels títols o matrícules; fotocòpia de la vida laboral i dels contractes de treball.

Cal llegir totes les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Per qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. o 972480266