14 Dec, 2017
Text Size

Recursos

Salut i Escola
El programa Salut i Escola, proporcionat pel Departament d’Ensenyament i de Salut, aporta una infermera  als centres d'Educació Secundària Obligatòria.  L'objectiu és afavorir l’accessibilitat dels joves en temàtiques de salut, a través de tallers a l'aula i consultes individualitzades.


Al SES Caldes, la infermera Mireia Montsunyer és al centre de manera presencial els dilluns de 9h a 10h. Els joves es poden dirigir a ella, demanant cita a través de les psicopedagogues del centre o bé, fent-li arribar un correu electrònic. Les consultes es poden fer de manera individual o en grup.


Els temes que preferentment es tracten des d'aquest servei són: la salut mental, la
salut afectivo-sexual, consum de drogues i de trastorns relacionats amb l’alimentació.

Altres recursos i informació interessant:
Us dirigim a l'apartat del Servei de Salut de l'Oficina Jove de la Selva, on trobareu molta informació interessant relacionada amb els àmbits de la Salut.