14 Dec, 2017
Text Size

Què puc fer si no he acabat l'ESO

Introdueix-te mirant aquest vídeo

PQPI (Programes de qualificació professional inicial) - FP Bàsica (Programes de Formació Ocupació)


Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) o la Formació Professional Bàsica (Programes de Formació Ocupació fins a l'aprovació de la normativa definitiva) s'adrecen als joves més grans de 16 anys que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat/ada.

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. També donen l'opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic (proves d'accés al grau mitjà d'FP i proves per a l'obtenció del graduat d'educació secundària) com en l'àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).
Trobareu tota la informació referent a aquesta formació a la pàgina web del Departament d’Educació de Catalunya o a través d'aquest vídeo resum.
Enllaç: Formació professional bàsica

Proves de graduat escolar en ESO


Us recordem que disposar del graduat escolar és una eina imprescindible a l’hora de plantejar-nos un recorregut educatiu, professional i laboral exitòs . El sistema educatiu no sempre és capaç d’acompanyar al mateix nivell a tots els perfils d’alumnes. Per aquest motiu, pels que hagueu deixat l’ESO abans de graduar-vos, us recomanem que us informeu sobre les proves de graduat escolar.

Per preparar aquestes proves amb les millors condicions, podeu matricular-vos als cursos especials que es fan en les escoles d’adults o bé, posar-vos en contacte amb l’IOC (Institut obert de Catalunya).

Consulteu aquests enllaços:

http://www20.gencat.cat

http://ioc.xtec.cat

Prova d'accés a CFGM


Poden fer la prova les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau
mitjà de formació professional inicial però no tenen el títol de graduat o graduada
en educació secundària (o equivalent).
Per presentar-se a la prova cal haver complert els 17 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.
Abans de la inscripció, és important informar-se de:
•     els terminis per fer els tràmits,
•     la documentació que cal presentar i a quin institut,
•     les exempcions que es poden demanar i on s’han de demanar,
•     les adaptacions de la prova que poden sol·licitar les persones amb necessitats específiques.

Trobareu més informació clicant aquí