14 Dec, 2017
Text Size

Estudis Superiors

Cicle Formatiu de Grau Superior


Els CFGS són estudis superiors que s'imparteixen en instituts públics i que es caracteritzen per a tenir una durada de 2 anys i una formació professionalitzadora. Proporciona el títol de tècnic/a superior.

Per accedir-hi cal haver cursat el Batxillerat de la mateixa família o ve, superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior (el qual es pots obtenir un curs de preparació a les Escoles d'Adults o a distància per la IOC; o ve presentar-si de forma lliure).

Existeixen diferents CFGS en funció de les famílies.

Més informació.

Universitat


El sistema universitari català està integrat per 12 universitats: 7 públiques, 4 privades i 1 de caràcter no presencial, que ofereix ensenyaments en línia. Sistema Universitari adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) - Nova estructura dels estudis des del curs 2009-2010, els títols els estudis universitaris a Catalunya es :
Graduat/ada (4anys / 240 crèdits ECTS)
Màster (1-2 anys / 60-120 crèdits ECTS)
Doctor/a (3-4 anys)

El títols són expedits per les diverses universitats catalanes i són reconeguts a tot el sistema europeu d'educació superior.

Si tens més de 25 anys i vols accedir a la universitat, dóna un cop d'ull a aquest vídeo i si vols més informació clica aquí


Grau


Són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional. El títol oficial que s'obté és el de "graduat/ada". El Grau té una durada de 240 crèdits ECTS (4 anys). Tenen una orientació marcadament professional per integrar la formació en competències genèriques i específiques pròpies de l'àrea de coneixement. La seva càrrega lectiva és de 180 a 240 crèdits ECTS (Sistema europeu de transferència de crèdits).Si se superen s’obtindrà el títol de grau.


El nombre total de crèdits establert als plans d’estudis per a cada curs acadèmic és de 60 crèdits ECTS (estimació de 1500-1800 h de treball efectiu de l’estudiant durant un curs).

Accés
Per poder accedir als estudis oficials de grau, cal tenir el títol de Batxillerat o equivalent, i haver superat les proves d'accés a la universitat (PAU); ser titulat de cicle formatiu de grau superior o bé ser titulat universitari. Els estudiants estrangers han de convalidar o homologar el seus estudis.

Crèdits o estructura del títol
Per obtenir el títol de grau caldrà haver completat 240 crèdits ECTS. Aquests 240 crèdits contenen tota la informació teòrica i pràctica: aspectes bàsics de la branca de coneixement, matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de fi de Grau i altres activitats formatives. Els estudis conclouen amb un treball de final de grau.Tanmateix, un cop obtingut un grau de 300 crèdits o més, es podrà accedir directament als estudis de doctorat.

Màster i/o Postgrau


Els estudis de màster permeten una formació avançada i orientada a l'especialització acadèmica o professional.

Els plans d'estudis tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits i consten de tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir i que està distribuïda de la manera següent: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i treball fi de màster. Els ensenyaments finalitzen amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de màster que tindrà entre 6 i 30 crèdits ECTS. Existeixen Màsters Oficials i Màsters universitaris, la diferència entre aquests és que l'un et permet accedir al doctorat.

El postgrau sol tenir una durada inferior i un preu més econòmic, però no et dóna l'accés a Doctorats com els Màsters Oficials.

Doctorat


Els estudis de doctorat consten d'un període de formació i d'un període d'investigació que integren el que es denomina programa de doctorat.

Per accedir al període de formació és necessari complir el mateixos requisits d'accés que per als estudis de màster.

Per accedir al període d'investigació cal estar en possessió d'un títol oficial de màster o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES.

Hi poden accedir, també, les persones que estiguin en possessió d'un títol conforme a altres sistemes educatius, després de la comprovació prèvia que el títol que acredita la persona interessada és de nivell equivalent als títol de l'Estat espanyol de màster i faculta al país d'origen per a l'accés als estudis de doctorat.

Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que acrediti la persona interessada, ni el seu reconeixement, més enllà de permetre l'accés als estudis de doctorat.

També, es podrà accedir als estudis de doctorat mitjançant el compliment dels requisits següents:
a) Haver superat 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris. Excepcionalment, podran accedir al període d'investigació aquells estudiants que acreditin 60 crèdits de nivell de postgrau.
b) Estar en possessió d'un títol de graduat o graduada d'un mínim de 300 crèdits.
Trobareu més informació clicant aquí

UOC / UNED / UNIBA - Universitats a distància


Una altra opció per cursar els estudis superiors, és la opció d'estudiar a distància.  És una opció molt recomanada per aquelles persones amb dificultats d'accés a la universitat, per qüestions de mobilitat i alhora, per aquelles persones que volen compaginar els estudis amb la vida laboral.

UOC - Universitat Oberta de Catalunya

UNIBA - Centre Universitari Internacional de Barcelona (UB)

UNED - Universidad Nacional de educación a distancia