Ca la Romana | CONVOCATÒRIA PÚBLICA – PROFESSOR/A REFORÇ EDUCATIU 2017-2018
16058
post-template-default,single,single-post,postid-16058,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

CONVOCATÒRIA PÚBLICA – PROFESSOR/A REFORÇ EDUCATIU 2017-2018

Oberta la convocatòria pel procés de selecció d’un Professor/a del programa de Reforç Educatiu de l’Àrea de Joventut de Caldes de Malavella.

En el document adjunt, trobareu l’anunci amb la convocatòria publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes, on s’estableixen totes les condicions i els requisits per a presentar-se a la convocatòria i els documents que s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Informació del programa Reforç Educatiu:

L’Àrea de Joventut realitza un programa de Reforç Educatiu dirigit a nois i noies que cursen l’Educació Secundària Obligatòria a l’Institut del municipi. La finalitat d’aquest és oferir un suport educatiu a alumnes amb necessitats educatives.

És necessària la incorporació d’un professor/a per a realitzar les tasques d’acompanyament en el procés d’aprenentatge dels alumnes del programa.

Les seves funcions seran:

  • Realitzar un seguiment acadèmic individualitzat de cadascun dels alumnes del programa.
  • Preparar i impartir les sessions. Comptar amb els recursos, dinàmiques i activitats per donar resposta a les necessitats dels alumnes.
  • Oferir tècniques d’estudi als alumnes per a millorar els seus recursos personals.
  • Coordinar la seva tasca amb els professionals de l’Àrea de Joventut i el professorat de l’Institut del municipi, realitzant reunions de seguiment.
  • Realitzar un treball amb les famílies dels alumnes d’implicació en el programa.
  • Fer una avaluació continua dels participants.

Tipus de jornada, horaris i període:

  1. Jornada: parcial 18h/setmana
  2. Període: del 2 d’octubre del 2017 al 30 de juny del 2018
  3. Horari: de dilluns a dijous de 16h a 20:30h

Per tal de presentar-se a la convocatòria, és necessari presentar abans de 20 dies naturals des de la publicació al DOGC la següent documentació:

1) Fotocòpia autentificada del DNI.

2) Fotocòpia autentificada de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d’obtenció (Grau/diplomatura/llicenciatura/equivalent d’Educació Social, Pedagogia, Psicologia o Psicopedagogia, o bé, ensenyaments universitaris amb el màster en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Psicopedagogia o CAP).

3) Fotocòpia autentificada del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C de coneixements del català.

4) Currículum vitae.

5) Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat en aquestes bases i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Per acreditar l’experiència caldrà aportar informe de vida laboral.